A csúcsjelölt

Kedves _i__o_!

Atyai jóbarátomnak, mesteremnek tartalak! Politikai táborunk meghatározó figurája voltál már akkor is, amikor én csak műkedvelőként tekintgettem a németországi közéletre. Az ott burjánzó rengeteg balos-kommunista liberális rohadék az idők kezdete óta közös ellenségünknek számít. Nagyon régóta felnézek rád, és mindig mintának tekintettem, egészen pontosan tekintettük azt a nemes harcot, amit Magyarországon végeztél a közös ellenséggel szemben.

Mi, németek, egy kissé más irányvonalon jártunk, de a lényeg, a közös célkitűzés mindig ugyanaz volt. Nemzeti alapokon felvirágoztatni mindkettőnk hazáját a romboló baloldali ideológiák viharos tengerében. Sorsunk is némileg közös, hiszen a vesztes világháború zűrzavara, majd az azt követő balos hatalomgyakorlás hatalmas károkat okozott mindkettőnk ősi és nemes nemzetében. Szerencsére mi, németek azóta már megváltoztunk, beláttuk hibáinkat, netán bűneinket, amit a világháború forgatagában érthető, de nem megbocsátható módon elkövettünk. Levontunk a következtetést és radikálisan megjavultunk azóta, mondhatni, más emberekké váltunk.

No, és ez az, amiért kedves _i__o_, nekem most ide, ebbe a gyönyörű kis országba kellett jönnöm!

Hogy végre mondandóm lényegére is rátérjek, sajnos mostanában a hajdani közös gyökerek és a közös ellenségeink ellenére úgy látjuk, kifelé kacsingatsz ebből az értékközösségből. Olyan emberekkel és erőkkel állsz szóba, akikkel a mi világjobbító értékrendünk szerint egyszerűen tilos lenne. Olyan erőknek kedvezel, és olyan erőktől vélsz jövőbeli támogatást, akik az ellenségeink. Ez pedig nem jó, _i__o_. Nem! Nem engedhető meg egyszerűen.

Hazátokban kritikus hangok hallahatóak mind a mai napig, márpedig nem ezért kezdtünk bele ebbe az egészbe 5 évvel ezelőtt. Egyszerűen felháborító, és a közösségünk értékeivel összeegyeztethetetlen, hogy nálatok még mindig lehet a közösségünk vezetőjén gúnyolódni.

Március van, ez a tavasz időszaka. Pártcsaládommal együtt úgy döntöttünk hát, hogy meglátogatlak benneteket szép fővárosotokban, és barátilag, de azért némi erővel a hátam mögött megpróbállak meggyőzni benneteket, hogy az út, amin jártok, bizony helytelen. Kérlek, ne tekintsd ezt fenyegetésnek, hiszen én továbbra is atyai jóbarátomként tisztellek!

Azért, hogy Európában meg tudjuk valósítani közös céljainkat, és felépítsünk egy új, szebb, és a boldogabb jövőt garantáló világot, bizony a ti támogatásotokra is szükségünk van. Mi, németek egyenes, szókimondó emberek hírében állunk.

Megmondjuk, amit akarunk, és utána megmondjuk, hogy ezt miféleképpen tudjátok biztosítani számunkra.

Természetesen esély és remény nyílhat némi kompromisszumra, de az alapvető kérdésekben sajnos nem tudunk engedi. Ezek a jogállamiság, a közös Európa alapvető értékei, a német egyén szabadsága és üzleti befektetéseink garantálása. Magyarországon a német ipar és a német nagytőke a csúcsminőséget jelentő német technológia nagyberuházásai révén kölcsönösen előnyös befektetéseket eszközölt, így ezen a téren számítunk leginkább rátok. Ja, igen, és van itt még néhány probléma és nézeteltérés az egyesült európai jogelvek ellentéte a magyar alkotmány által garantált néhány alapjoggal, de ezeket majd a szakjogászaink kibogarásszák és elküldik számodra, hogy vitás kérdéseket a Birodalom számára megnyugtatóan tudjuk rendezni.

Bízva együttműködésedben, szeretettel és barátilag ölel jóbarádot!
Edmund Veesenmayer
A Führer teljhatalmi különmegbízottja.
Budapest, 1944. március 19.

Facebook hozzászólások

  Kurtz ezredes

Avatar

6 hozzászólás

 1. Avatar

  Nagy poén a vége, kedves Kurtz ezredes. Amúgy végig azon gondolkodtam, hogy ki is az, akihez a múltban és ma is aktuális levél íródott? Úgy fest eme szellemes írásból is, hogy ismét beigazolódott egy örök igazság: nincs új a nap alatt.
  Legfeljebb azok csodálkoznak rá a dolgokra, akik lusták tanulni a történelmet…

  Amúgy én is találtam egy levelet ónémetül valamelyik párnacihában, úgyhogy közreadnám magyarosított formátumban.

  Kedves Hunyadi Mátyás!

  Nem írhatom le, hogy királyi kollégám, mert Önt nem a demokráciánk elvei alapján választották meg anno a Duna jegén. Ön hiába hivatkozik arra, hogy 2/3-os felkiáltással jogosan vezeti Magyarországot, mert a mi jogértelmezésünk alapján csak Brüsszel-i (bocsánat, hisz még nincs is olyan város), tehát császári felhatalmazás alapján van joga a mi tartományainkban intézkedni.
  Az az érv is sántít, hogy Kigyelmed atyja a kőbányájából emelt várban amit Belgrádnak, nem Röszének (bocsánat, ilyen nevű települések sincsenek), vagyis Nándorfehérvárnál megharcoltak Európáért, és ezért elvárnák a határvédelem költségeihez a mi anyagi hozzájárulásunkat.
  Kigyelmed alapos történelmi tévedésben van. Senki sem adott felhatalmazást eme fasiszta (bocsánat, a fasizmust mi németek csak később fogjuk feltalálni) akarom mondani hitetlen kutya módszerekkel elállni az utat a birodalmunkba az igazhitű beözönlők elől.
  Felháborodásunknak adunk hangot, hogy Vlad Tepes nevezetű másik önkényúrral együtt méltánytalan módszerekkel riogatják a béke vallásának szelíd követeit. Vlad Tepes nemhogy késfogú kutyákkal, mint Ön, Mátyás, de egyenesen karóbahúzott emberekkel ijesztgeti ama menekülteket, akik csak azért érkeznek a Mi Császári hívó szavunkra, hogy közismert szorgalmukkal és vallási türelmükkel példát mutassanak multikultúrából birodalmunk lakosai számára. Sokkal magasabbrendű ez a fiatal vallás, mint a (majd megreformált) kereszténység, meg a sok mindenféle nyelven karattyoló birodalmi népeink hite. Ők egységes korszerű hitet és nyelvet akarnak bemutatni számunkra.
  Különösen felháborítónak tartjuk Kigyelmedék alattomban szövetkezését a cseh, meg lengyel, meg szlovák (bocsánat az az állam sem létezik még) rendekkel, amit maguk Visegrádi négyeknek hívnak.
  Maguknak nincs joguk keresztbe tenni terveinknek! Mi Ferenc testvérünkkel (nem, nem azzal a Ferenccel Vatikánban, hanem Macron, akarom mondani I. Ferenc francia barátunkkal) abban állapodtunk meg, hogy a Fuggerek pénzének folyamatos biztosítása érdekében, eladjuk a Balkánt azoknak akik a legtöbbet ígérnek, hogy utódaink nyugodtan gazdagodhassanak más népek például Amerika (bocs: még Kolumbusz el se indult) leigázásával, és e kegyelmünkből egységes lehessen az egész világ.
  Miután Kegyelmed évek óta nem fogad szót nekünk, kénytelenek vagyunk elküldeni helytartónknak Weber nagyuramat ama császári utasítással, hogy vizsgáltassa fölül az Önök renitens országaiban a sajtószabadságot (akarom mondani a Corvinákat), a független akadémiát, vagyis Janus Pannoniust, és hagyja szabadom működni a liberálisok birtokain a pallosjogot.

  Maradok tisztelettel Kigyelmed iránt:
  III. Frigyes német-római császár

  Krisztus után (bocsi: Allah előtt)
  MMXIX évében

  • Avatar

   Aki tudatlan, segg buta, ostobaságát mért villogtatja? SZÓKRATÉSZ: Az sem valami jó, hogy szinte alig képesek hadat viselni, mert szükségképpen vagy föl fegyverzik a tömeget, és akkor az ellenségnél is jobban retteghetnek tőle, vagy ha nem veszik igénybe a tömeg segítségét, akkor aztán igazán oligarchikusan néhányuknak kell harcba szállniuk, s hozzá még pénzt sem akaródzik áldozniuk, mert a pénz a mindenük. „Ez történik 1514, 1526”
   Az értelmet és az indulatot pedig a trón jobb és bal oldalára a földre ülteti, és rabszolgává alázza; nem tűri, hogy az értelem mást eszeljen ki, kutasson, csak azt, hogy vagyonkáját miként sokszorozza meg, és az indulatnak sem enged mást csodálni, csak a gazdagságot és a gazdag embert; becsvágyát is csak a vagyonszerzésre ösztökéli és mindarra, ami ehhez segíti őt.
   Ugye világos, mennyire lehetetlen, hogy ez állam polgárai a gazdagságot imádják, és ugyanakkor, amennyire kell, önmérsékletben gyarapodjanak, mert szükségképpen vagy erről, vagy arról le kell mondaniuk.
   A nyerészkedők meg lapulnak, úgy tesznek, mintha nem látnák őket, és a többiek közül mindig abba döfik ezüstlándzsájukat, azt sebesítik meg, aki ki van szolgáltatva nekik, és tőkéjüket a kamattal megsokszorozva, tömegestül gyarapítják az állam heréit, koldusait.

 2. Avatar

  Úgy látszik, ez az Ödön (ott 1944-ben) nem talált egy olyan írógépet, amelyen lett volna magyar hosszú ó – legalább a megszólításhoz.
  🙂

 3. Avatar

  Edmond Wiesenmajer jelentése “óvatosan kivárták, míg a birodalom összeomlása 1918-ban világosan láthatóvá vált, majd magukhoz ragadták azt, ami még megmaradt. Azóta létezik az úgynevezett magyar nemzet, és időközben bebizonyította, hogy nemzeti életre alkalmatlan, és az marad a jövőben is. Vezető rétegének folyamatosan negatív kiválasztása következtében törvényszerűen ahhoz a ponthoz kellett elérkeznie, ahol ma áll. Még az erőltetett elmagyarosítási folyamat sem tudott azon változtatni, hogy a 14 millió lakos közül csak mintegy 8 millió a magyar, és még azok számából is le kell vonni 2 és 1/2 milliót, mert azok más fajtájúak, és ezért állampolitikai szempontból megbízhatatlan elemek. A jelenlegi háború nagy világnézeti ellentéte természetszerűen Magyarországra is komoly terhelési próbát jelent nemzeti, fizikai és lelki szempontból egyaránt, és Magyarország mai helyzete bizonyítja, hogy a próbát nem állja. Annál groteszkebben hat, ha a birodalomtól való félelemből Kállay és társai készek arra, hogy Magyarországot kiszolgáltassák Anglia vagy Oroszország akaratának, és ugyanakkor azt állítják, hogy le kell küzdeni a nemzeti ellenzéket, mert az Magyarországot elárulja a birodalomnak. A félelem éppenséggel nem világnézet, mint azt egy ismert német tábornok megírta. De a félelem – hogy gyávaságról ne beszéljünk – alapvető vonás, amely a felelős magyar politikusokat és a magyar polgári tömegek nagy részét jellemzi.

 4. Avatar

  EZ a vezéretek Vóna! Bálint György: Egy vezér margójára

  „Tudjuk, hogy ez a vezér, éppúgy, mint mozgalma, végeredményben veszélytelen.
  Tudjuk, hogy soha sem fogja megvalósítani a maga programját, és sohasem fogja átvenni, a hatalmat. De azért, ez a „népvezér”, mégsem olyan ártalmatlan, mint amilyennek látszik. Győzni nem fog, de sok kárt okozhat. Vannak vezérek, akiket nagy mozgalom termel ki, és megbízza az irányítással, a hangadással, a felelősség és a cégér vállalásával. Őt nem a mozgalom termelte, sokkal inkább ő termeli a mozgalmat. Őt nem a tömegek emelték az élükre: egyszerűen csak megjelent és tömeget verbuvált maga köré. Őt nem a háttérben meghúzódó, homályban, maradó, nagypénzű érdekképviseletek mozgatják: ő maga az „érdekképviselet”. Az élen is ő van, és háttérben is ő van, a rivalda fényben is ő ágáll, és a sötétben is ő dolgozik. Mindenütt az történik, amit ő akar, mindenütt az ő szándéka érvényesül. Az esetleges kisembereket, akik táborához csatlakoznak, teljhatalommal vezeti. Természetesen: félre. Ők tudják, mire megy a játék, ők nem ijednek meg az „úrellenes” (globalizáció ellenes) jelszavaktól. Külföldi országok hasonló mozgalmainak agitátorai azt mondták, „bizalmasan a népnek”, szükségünk van rájuk: majd ha hatalomra kerültünk, becsapjuk őket. Egy pohár francia pezsgő fölött, bizalmasan összemosolyognak: ők már tudják, ki szokott ilyenkor becsapódni.
  A közkatonák viszont nem tudják. Itt van a mozgalom veszélye. Ez a vezér szabadon
  Használhatja, mindazon demagóg szólamokat, melyekért másokat bezárnának, és megragadják a legszegényebb és politikailag legiskolázatlanabb tömegek fantáziáját. A leendő áldozatokból így hívek lesznek, valószínűleg fanatikus hívek. A maga csinálta vezér tehát veszélyes, és amellett még talán fölényes is: még annyira sem becsüli a magyar népet, hogy gondosabban tévessze meg. Hiszékenynek tarja, azt reméli, még a 40000 holdat (összeprivatizált vagyont) sem fogja észre venni, a primitív bűvészmutatványok hatása alatt.
  Emlékezete alapján, előkotorta: (lényegre rövidítve) 1937.

 5. Avatar

  Nem rossz, de azért lényének “veleje”, a seggnyalintó – egyet jobbra, egyet balra – nem “domborodik” ki belőle igazán!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük