Aristo

Avatar

Őcsény, avagy a jogokról

„A tragédiában mármost céljának egyoldalúsága megsemmisíti az individualitást: az individualitás céljával együtt elpusztul.” Hegel: Előadások a művészet filozófiájáról Őcsényben, egy meglehetősen viharosra sikeredett falugyűlésen az egybegyűltek tiltakozásukat fejezték ki ama terv ellen, hogy a faluba migránsokat vigyenek „pihenni”. Hogy mit pihennek ki az amúgy rejtély. Lehet hogy túl messzire kell menni az állami alamizsnáért. Mindegy. A falusi vendéglátással foglalkozó, Fenyvesi …

Több »

Első időutazás – A per

„Miért ismételjük meg elődeink hibáit, amikor annyi új hibát kell még ejtenünk?” Bertrand Russell Mindeddig a jövő titokként rejtőzött el a kíváncsi tekintetek elől. A helyzet azonban gyökeresen megváltozott. Soros György finanszírozásával, a hozzá tartozó szervezetek időfizikusai elkészítették az Ideológiai Időgépet, melyből egy példányt megszerzett a Magyarok Nyilai Felszabadító Hadsereg „Istóczy Győző” Katonai Felderítő Osztálya, és teljes titoktartás mellett rendelkezésünkre …

Több »

A tanácstalanság választása

„És monda a szamár Bálámnak: Avagy nem te szamarad vagyok-é, a melyen járni szoktál, a mióta megvagy, mind e napig? Avagy szoktam volt-é veled e képen cselekedni? Az pedig felele: Nem. És megnyitá az Úr a Bálám szemeit, és látá az Úr angyalát, a mint áll vala az útban, és mezítelen fegyverét az ő kezében; akkor meghajtá magát és arczra …

Több »

Pénz, pénz, pénz…

„Pénz beszél,kutya ugat.” Közmondás Mostanában, mikor a fasiszta, szélsőjobboldali és egyúttal kommunista Orbánbasi kifelé vezeti országunkat az EU-ból – a haladók véleménye szerint legalábbis –, két kérdés is felmerül. Az egyik az, hogy vajon tényleg kifelé tartunk-e az Unióból, avagy ez is csak afféle libsi érzékcsalódás, mint a migránsok integrációja, a másik pedig, hogy ha már benne vagyunk, vajon miért …

Több »