Bezzegrománia

Az elmúlt időszakban, de főleg a kampányok alatt számos hír jelent meg arról, hogy hát Románia megelőz bennünket. Itt az ideje hát felkötni a gatyát, mert már leköröz a román lokomotív, miközben szegény kis gazdaságunk összeomlik, tartósan nem képes felvenni a versenyt. Aztán persze beindultak a riogatások, a román orvos többet keres, sőt, a román kubikos is, vándoroljunk el Bukarestbe és máris kolbászból lesz a kerítés. Csak van itt egy fene nagy bökkenő. 17-%-nyi román ugyanis lelépett ebből a balkáni kánaánból.

A fene nagy bökkenő tehát ottan löki meg a libsi gondolatok kerekét, hogy a románok nem látják azt a nagy fejlődést. Sőt, ők – s nem csak az erdélyi magyarság – úgy látják, hogy nekik kell angolosan távozniuk, többek közt a mi kis magyar honunkba. Meg persze számos más terület fele csálingáznak el, Spanyolország, Olaszország, Franciaország mind a kivándorlási térképek kitüntetett helyei.

Valamikor 89-90 táján, egy évvel a Kárpátok Géniusza, a nagy Ceausescu Miklós bukása után érte el Románia a populációs csúcsot, 23,4 millió felett laktak akkor ott. Csakhogy az általa beígért tejjel-mézzel folyó Kánaán mégse következett be ott, tekintettel arra a tényre, hogy jelenleg, 27 évvel később 19,4 millióan élnek ott.

Ez olyan, mintha háború lett volna.

16, sőt, egyes számítások szerint 17%-nyi népesség egyszerűen eltűnt Romániából. Gyakorlatilag ez olyan népességveszteség, amelyet a második világháború alatt vereséget szenvedett náci konglomerátum uralma alatt élő lakosság volt kénytelen elszenvedni, beleértve a politikai üldözötteket, katonákat, polgári áldozatokat, vagyis mindenkit.

A közismerten nagy veszteségeket elkönyvelő Szovjetunióban arányaiban kisebb lakosság tűnt el, ott 13,7%-ra jött ki a számítások szerint a vérszivattyú áldozatainak száma.    

Ha belegondolunk abba, hogy a második világháborús veszteség körülbelül 6 év alatt alakult ki, igen sok hadsereg, tank és bombázás rendkívül aktív közreműködésének köszönhetően, elborzadunk a sok értelmetlen haláltól. Nem véletlen, hogy világháború a történelmi szakszó, amely az események láncolatát jelenti, szinte minden kontinens népét érintette a konfliktus, minden család megszenvedte azt valahogy.

A románoknak azonban ez az arány 27 év kormányzása alatt jött össze.

Szerencsére itt nem vérfolyóba torkollott a dolog, a dolgok úgy festenek, hogy a romániai lakosság igen jelentős része egész egyszerűen olajra lépett hazájából. Itt számos okot, kérdést feltehetünk, elemezhetünk, de tegyék ezt meg helyettünk a román társadalomtudósok, politikusok, ha eddig ekkora sikerük volt, hát ne fogják magukat vissza.

Magam inkább a helyzet leírásával foglalkoznék: épp az EP választások eredménye után csukatták le Liviu Dragneát, Románia addigi első erős emberét, de emlékezzünk, nem ő volt az első. Volt már ott dutyiban több jelentős személy, többek között a volt miniszterelnök Adrian Nastase, vagy épp most Basescu, volt elnök feje fölött gyülekeznek a viharfelhők. Sőt, épp egy olyan törvény ellen volt épp legutóbb tiltakozás, ahol a korrupciós bűncselekmények miatt elítélteket lehetett kiengedni. Sikeres volt egyébként a jogszabály, mert rögtön számos gyilkos, gonosztevő, szélhámos és egyéb bajkeverő is kiszabadulhatott volna, így aztán módosítani kellett.

A jelek szerint ugyanakkor olyan nagy sikerrel mégsem járt, tekintettel a fent felsoroltakra.

Innen nézve egyre több vészjósló jel látszik keletről. Úgy tűnik, a román politikai elit nagy kedvvel űzött hobbijai közül – a mindent behálózó korrupció mellett- egymás bekaszlizása lépett elő igen rangos helyre.

Többen – csöndben, fű alatt- felvetették azt is, hogy az állam ott épp széthullás előtt áll, egyesek pedig már a “failed state” (bukott állam) kifejezést kezdik használni.

Érveim súlya persze ne rettentsen el senkit. Egyes ballib szerzőinknek nagy szeretettel javaslom az oda (vagy vissza) költözést, különösen ajánlom azt például TGM-nek, aki sok filippikájában egyfajta kulturális fensőbbrendűségről ír, arról, hogy mennyivel műveltebb, nyitottabb volt ott a társadalom. Ott egyébként, ahol élt, Kolozsvárott, lehet, hogy így volt, de ez tartok tőle, nem a románoknak, hanem az igen jelentős magyar és székely kisebbségnek volt köszönhető.

Facebook hozzászólások

  Templomhegyi Nyerőkő

Avatar

9 hozzászólás

 1. Avatar
  csakafidesz

  Nem tudom ennek a fekete embernek mi köze van Romániához. Oda akkreditált követ, diplomata, vagy valamilyen külföldi delegáció tagja? Valahogy nem illik bele a képbe, és a cikkhez sem passzol. Ha a románokat akarjuk valahogy ábrázolni, nos Erdély földjére a legtöbb pásztorként, állatkereskedőként érkezett, főkép bőrökkel, stb. foglalkoztak a Magyar Királyság területén.

  • Avatar
   Kara Kozgun

   A brassói Fekete templom építéséhez hoztak először románokat! Magyarország gyermekei Roma ország, és Románia!
   2008.12.
   Idősebb Vargyasi Daniel István báró az 1744. évi országgyűlés tagja, (Micu-Klein püspök kortársa) emlékiratában már a folyamatot követjük nyomon. Az emlékíró ideges figyelemmel kíséri a románságnak, „ennek a jövevény és idegen népnek példátlan és túlságos elterjedését és elszaporodását” ugyanannyira elárasította szinte egész Erdélyt, hogy úgy látszik, három bevett nemzete közül kettőt, ha nem is felülmúl, de már felér vele. Csodálatos ennek a népnek a szaporasága, látjuk ugyanis, hogy számos falu, melyet még 50 évvel ezelőtt részben oláhok, részben magyarok vagy szászok vegyesen laktak, ma pedig kihalva a régi lakosok, minden helyüket az idegen oláhok termékeny sarja tartja megszállva. Azon kívül számos falu látható, amelynek csak templomai és az őket körülvevő falak és tornyok árulják el, hogy valamikor magyarok vagy szászok birtokában voltak. Mai lakosai valamennyien idegen oláhok, akiknek ha idejében gátat nem vetnek, még inkább, pedig ha zablájukat megeresztik, és erejük megnövekedik, félő, hogy az idegeneknek ekkora sokaságából és annak féktelenségéből és eltűréséből, mint egykor a trójai lóból… a bevett és ősi nemzetségekre, végül az egész erdélyi népre pusztulás és végromlás tör elő. Forrás: Kocsis István: A meztelen igazságért, Püski k.k.

 2. Avatar

  A cikk jó, de ne a wikipédiáról tájékozódjon az író, mert közel sincs 19,4 millió Románia lakossága. Sőt, már a 18-at sem éri el!

  • Avatar
   Kara Kozgun

   Magyarország gyermekei Roma ország, és Románia!
   2008.12.
   Idősebb Vargyasi Daniel István báró az 1744. évi országgyűlés tagja, (Micu-Klein püspök kortársa) emlékiratában már a folyamatot követjük nyomon. Az emlékíró ideges figyelemmel kíséri a románságnak, „ennek a jövevény és idegen népnek példátlan és túlságos elterjedését és elszaporodását” ugyanannyira elárasította szinte egész Erdélyt, hogy úgy látszik, három bevett nemzete közül kettőt, ha nem is felülmúl, de már felér vele. Csodálatos ennek a népnek a szaporasága, látjuk ugyanis, hogy számos falu, melyet még 50 évvel ezelőtt részben oláhok, részben magyarok vagy szászok vegyesen laktak, ma pedig kihalva a régi lakosok, minden helyüket az idegen oláhok termékeny sarja tartja megszállva. Azon kívül számos falu látható, amelynek csak templomai és az őket körülvevő falak és tornyok árulják el, hogy valamikor magyarok vagy szászok birtokában voltak. Mai lakosai valamennyien idegen oláhok, akiknek ha idejében gátat nem vetnek, még inkább, pedig ha zablájukat megeresztik, és erejük megnövekedik, félő, hogy az idegeneknek ekkora sokaságából és annak féktelenségéből és eltűréséből, mint egykor a trójai lóból… a bevett és ősi nemzetségekre, végül az egész erdélyi népre pusztulás és végromlás tör elő. Forrás: Kocsis István: A meztelen igazságért, Püski k.k. Cikkem a Kapuban! bev.

 3. Avatar

  Nem értem, miért fikázod Romániát, Templomi Nyelőkő. Hiszen te is onnan írogatsz jó pénzért, ugyebár…

 4. Avatar

  Ara-Kovács Attilának is javasolom a visszaköltözést Nagyváradra. Bár ő inkább Brüsszelbe megy. DK-s képviselőként.
  Ki érti ezt?

 5. Avatar
  fürgerókalábak

  Románia ma már NATO műveleti terület és a jenki külügy (szia) kézivezérlése alat áll. A leghatékonyabb vezérlő eszköz pedig az úgynevezett “korrupció ellenes ügyészség”.
  Csodálkozik bárki is hogy ennyire megirigyelte az EUvjet főtitkár és a komplett EUvjet politbüró???

 6. Avatar
  Kara Kozgun

  Ni, csak ki mondja? Szemét bak szász! Szász jellem: (Georg Spöttle)

  A szászoknak szép tulajdonai mellett vannak rossz sajátossági is: ezek a
  zárkózottság, önzés, mely minden vendégszeretetet, emberbaráti, felebaráti, sőt
  vérrokonai iránti szívességet és részvétet kizár, a szászok szíve és háza oly
  zárkózott, hogy ahhoz férni nem lehet. Megvan e mellett a hűtlenség és
  hálátlanság, még részben az egyénnél is, de még roppant mértékben a nemzetnél:
  hisz a szász nemzet egész történelme nem más, mint a hűtlenség egy szakadatlan
  láncolata. — E nemzettöredék e hazához és a magyarsághoz, ki az önhazájukból
  nyomor, tengerár ínség, zsarnokság által elűzött jövevényeket nagy lelkűleg
  befogadta, országának legtermékenyebb részébe telepíté, ki békében nagy
  kiváltságokkal ruházta fel, s ki szíve vérével védte ellenség ellen, mindig hálátlan
  volt.
  A szász mindig cserbenhagyta, s mihelyt az ellentől kevesebb veszélyt, bár csak
  múlékony előnyt remélhete is, mindig a mellé állott, lett légyen az német
  török, tatár, oláh, labanc, vagy muszka. Más rossz tulajdona az önzés,
  türelmetlenség és zsarnoki hajlam, melyet gyakorolt nemcsak a társnemzetekkel,
  hanem még inkább a királyföldön lévő többi nemzetiség beliekkel szemben. Az
  énjének és saját érdekeinek rendel alá mindent, az soha nem ismerte az
  ön megtagadást. Trianon szavazáskor, szemét szászok románokhoz kívántak csatlakozni! Erről ugass! Aljas!
  Orbán Balázs: Székelyföldben írja

 7. Avatar
  POROSZLAI RÓBERT

  dobrev is oda megy mosogatni?

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük