Írástudatlanok felelőssége

Eltaposlak, szétkaplak, megmogyorózlak, kitépem a beleidet, meghúzom a hajadat, börtönbe csuklak, kirúglak, belekamerázok a képedbe, vasvillával platóra lapátolom a hulládat, felakasztalak a vásárhelyi kandeláberekre – így próbál hízelegni a szavazóknak az ellenzék, szinte kivétel nélkül ilyen, vagy ezekhez hasonló tartalmú üzeneteket fogalmaznak meg, hogy aztán (jól/rosszul) papírra, járdára, telefonfülkére, legvégső esetben kinyomtatott internetre vessék őket.

Fogalmam sincs, melyik ellenzéki, impaktfaktorokkal gazdagon kidekorált, nemzetközi hírű tudós kobakokból álló, titokzatos think tankben született meg a ravasz ötlet, miszerint nem elég dühösnek lenni, annak is kell látszani. A hisztériát találták meg, mint egy olyan vonzó tulajdonságot, amivel át tudják ütni a propagandasajtó vonta hallgatás falát. A valóságshow-kat is mennyien nézik – gondolhatták, miközben Havas Henrikként szétterültek az elegáns díványaikon. Gyanítom, ennek köszönhető, hogy az ellenzéki pártok és pártok nélküli valóvilágok politikusai – századtól függetlenül – hetek óta dühöngő elmebetegként futkorásznak a pesti köztereken. Ráadásul javulásra nem, hanem további romlásra számíthatunk állapotukat tekintve, és ők is erre esküdnek. Percekre vagyunk attól, hogy a szavakból tett legyen és meg is harapjanak valakit végtelen elszántságukban.

Új tervet kovácsoltak, az Orbán-rendszert már nem tégláról téglára, hanem falatról falatra kívánják lebontani.

Az összefogás, a technikai nagykoalíció is új értelmezést nyert a fentiek tükrében. Az eddig megszokott szerteágazó világmegváltások és küldetéstudatok nagy közös önkívületben egyesültek. A pártszékházakban (illetve budakeszi és szekszárdi magánotthonokban) magányosan nyáladzó bolondokból olyan közveszélyes őrültekké váltak, akik csapatostul, falkában járják az utcákat, és az épített környezet ellen intéznek kíméletlen attakokat, amennyiben valahogyan azt össze tudják kapcsolni a kormánnyal.

A háború – tekintettel a magyar könnyűlovas hagyományokra – a mozgó hadviselés jegyében történik, az egyes ütközetek pedig a következőképpen zajlanak le a védekezésre kényszerített épület vagy közterületi műtárgy és a támadás arcvonalát képező haladó élcsapat között: szigorú tekintettel, morózus arckifejezéssel felsorakoznak a kamerák kereszttüzében, és az első támadó hadmozdulat körüli tanácstalanságot legyűrve, mindig más-más irányból támadva firkálnak, festékeznek, rongálnak. Az se baj, ha esetleg nem fér ki a fülkére a szöveg, majd odállítják Bangónét, és ő felolvassa minden arra járónak.

A hadmozdulatok lecsillapodása után a legbutább politikust maguk elé taszigálják, hogy meghökkentő ostobaságokat nyilatkozzon az összegyűlt sajtómunkásoknak. Néha, egy-egy alkalommal öt-hat főn is eluralkodik a közléskényszer, valószínűleg azért, mert adott pillanatban nem tudták eldönteni, melyikük a legbutább. (Megvallom, ha Tordai, Hadházy, Bangóné és Szél egymás mellé áll, magam is hajlamos volnék elbizonytalanodni.) Ezek után szabadfoglalkozás következik, melynek során a képviselők és a senkit nem képviselők szavakkal, finom „lökődésekkel” legyőzik a riportereket, aztán a józan észt kiütéssel, végül az összes kép- és hangrögzítésre szolgáló eszközzel fenyegetéseket közölnek.

Írásban kockázatos, de élőszóban még hiba nélkül alkalmazott egyszerű tőmondatokban kifejtik, ki mennyire fog pórul járni, amennyiben ők kerülnek hatalomra.

A fenyegetőző és rongáló utcapolitikusok legfőbb legitimációja mindehhez, hogy NEKIK már nagyon elegük van abból, hogy a kormány nem úgy kormányoz, ahogy ŐK mondják. Ez pedig – szerintük – felháborító megcsúfolása a liberális demokráciának, aminek – ismét az Ő véleményük szerint – az a lényege, hogy választásoktól függetlenül a liberálisok mondják meg, merre menjen a villamos.

Sportszakmai szempontból azonban kénytelen vagyok pár apróságra felhívni a figyelmet. Nem árt például valami erő is a fenyegetés mögé. És ilyenkor nem elég, ha a tanácsköztársaság képzőművészetét megidézve, koronás főket kíméletlenül letaszító, izmos munkáskarokat rajzolnak maguknak a társadalomelméleti szakkollégium szervezésében vagy kurátorkodásban megfáradt dolgozók. Sajnálatos tény, a mi politikailag még nem egészen korrekt világunkban az erős munkáskarokat nélkülöző, orrbaveréseket és felpofozásokat kilátásba helyező fenyegetőzések az esetek többségében félelem helyett harsány nevetést váltanak ki a delikvensből.

A másik fontos ügyrendi kérdés pedig a célcsoportot érinti. A többségi demokráciák működési elvétől idegen, ha a kisebbség fenyegeti a többséget. Ez, még akkor is, ha a támadó fél bohócruhába öltözik, képes némi ingerültséget kiváltani a jónépből. Példának okáért, amikor Hadházy Samsa olyanokat üzen, hogy aki nem lesz képes különgéppel elmenekülni, az bizonyítékként lesz becsatolva az eljárásokhoz (gondolom, lefóliázva, ügyiratszámmal ellátva), legyen bármilyen rendű és rangú „kiszolgálója a rezsimnek”, akkor az ember szaglószervét elkezdi csavarni 1919 csatornabűze. Már csak a magyar gazdaság újraelosztási arányát nézve is több millió embert akar megbüntetni az a fickó, akit az anyukája se szeret annyira, hogy ne engedje el lyukas zokniban közszerepelni.

Orbán hülyének néz min(k)et – írta fel Bangóné diszlexiás szocialista óvónő az aszfaltra a minap, pedig Orbánnak nincs dolga ebben a mondatban. Ezek az írástudatlan, ostoba, ide-oda rohangászó utcapolitikusok tényleg hülyék. A felelősségük viszont abban rejlik, hogy van 5-10 százaléknyi elkötelezett és kellőképpen felheccelt követőjük, akik közül a legdühösebbek 100-150 ezer forintos bírságokat fizetnek, miután a hülyék kedvéért épületekre, rendőrökre és riporterekre támadtak.

Facebook hozzászólások

  Piréz Róbert

Piréz Róbert
"A bloggolás a háború folytatása más eszközökkel" Robert von Pirezewitz

13 hozzászólás

 1. Avatar

  Ezek tényleg hülyék, most már bizonyítottan, és sokkal hülyébbek, mint amit általában gondoltam róluk. Ezek kommunisták, és ez mindent megmagyaráz! Ostoba, kártékony parazita mind!

  • Avatar

   Sajtóbandita: ismérvei Önismerethez ostobáim! Mérget karmol a szívekre, gyilkolható hazugságokat köp a lékekbe, gyilkol, de gyilkossága másoknak lesz tragédiája, rabol, de erkölcsbíró marad, hazudik, de igazság bajnokának ünneplik, s a tömegek népszerűsége öleli körül. Ez az ezerarcú véres bohóc, mérhetetlen arányú zsivány: a demokratikus tömegszerelem leg cirógatottabb kedvence: a sajtóbandita!
   Újságíróink igen nagy részének nincs meg a kellő kultúrája, s az ezzel járó morális felelőssége! Erkölcstelen, infámis, és őrült dolog, hogy erre a pályára rászabadulhasson minden analfabéta, morális hulladék, bomlott idegzetű szerencsevadász. Szabó Dezső Virradat 1921.

 2. Avatar
  Dózsa László

  Tutibloggerek! Milyen érzés napi 24 órában Orbán bránerét és ánuszát kényeztetni a szátokkal?

 3. Avatar
  zolatiguszti

  Már annyira fárasztóak hogy képes vagyok a jelenséget nagy távlatú történelmi szemszögből szemlélni.
  “Azért most látom hogy anno tényleg hogy tele lehetett a Rómaiak töke már a sok prófétával, főpappal meg szarkavaróval, miután elfoglalták Júdeát!”
  Citálnám magamat, ugyanis ott lehetett még ennyi mindent megmagyarázó, össze-vissza beszélő idióta.
  Rájuk is gyújtották a végén az egészet Titus-ék.
  A Római se köteles mindent elviselni…

 4. Avatar

  Kedves (egyáltalán nem) Bangóné ! Nem kell erőltetni,ami nem megy,ezt már hatodik ( V .I .) Lenin elvtárs is megmondta,de ön valszeg még nem halota.A hejesirás pedig nem sikerül sehogy,bármenyire is erőltei.Remélem,az ön stilusáan írt sorokat megéri.Asszonyom a forradalmi hév nem teszi nélkülözhetővé a magyar nyelv helyes használatát !

 5. Avatar

  Kik azok a nyilasok (Beszélő)

  „A nemzetiszocializmus (…) a proletariátus felszabadításának egyetlen lehetőségét nem a ’burzsoázia’ és a még megmaradt polgári rend kiirtásában vagy felszámolásában látja, hanem egy, a természetes fejlődés és a természetes társadalmi rend helyreállítását szolgáló társadalomszervezésben, és a nemzetgazdálkodás átszervezésében. Társadalmi privilégiumokat nem ismer el, s ilyet senkinek, még a proletariátusnak sem hajlandó adni” – írta visszaemlékezve e hiábavaló meggyőzési kísérletre a Beszélgetések László öcsémmel című, emigrációban készített kéziratában. (Rajk Endre)

  A pártállami történetírás eltagadta, hogy a nyilasok a Horthy-rendszer megsemmisítésére törekedtek, „teljes rendszerváltozást” és társadalmi forradalmat akartak megvalósítani.

  A forradalmi módszerek tekintetében árulkodóak voltak a választások előtt terjesztett röplapok, melyeken „Nincs más megoldás: Szálasi vagy forradalom” vagy egyszerűen csak „Akasztunk” szerepelt.[59] A forradalom előkészítéséről a párt legradikálisabbjait tömörítő „Eszmevédelmi csoport” gondoskodott. Programjukról egy Ostián Antalnak[60] írt levél tudósít: „Ez a mi eszmevédelmünk, mindenhol kíméletlenül rajta tartja kezét az eseményeken. A mi szervezetünk a forradalom lelkiismerete lesz.” Ugyanebben a levélben Koszo Béla, csak mint „hidegfejű forradalmár” szerepel, Omelka Ferencet[61] pedig csak úgy említik, mint aki „jó lesz Cseka főnöknek”.[62] Omelka népbírósági perében a kommunista pártot jelölte meg mentőtanúként arra nézve, hogy ő tulajdonképpen ugyanazokért a célokért küzdött, és ezt több elvtárs is bizonyítani tudja.

  A nyilasokat nem csak azért kell forradalmárnak tekinteni, mert erőszakosan is hajlandóak voltak megragadni a hatalmat. Gazdasági és szociális elképzeléseik azok, melyek „forradalmiak”, mivel a liberális piacgazdaság megszüntetését és a totálisan irányított tervgazdálkodás bevezetését követelték.

  A marxi álláspontot bizonyos mértékig maguk a nyilasok is felvállalták. A szélsőjobboldali A Népben Farkas Benő A szocializmus és a magyar jövendő című írásában kiemelte a marxi elmélet közgazdasági részét, és kijelentette, hogy azt még senki sem tudta megcáfolni. Temesváry László, a lap főszerkesztője, akiből a nyilasok 1945-ben MNB elnököt faragtak, „Hivatalosan kiadta az új ötéves tervét a Szovjet” címmel ismertette a harmadik ötéves terv célkitűzéseit[55]

  Bár a nyilasok mindig igyekeztek hangsúlyozni, hogy a magántulajdon alapján állnak, ezt azonban erőteljesen módosítja, hogy a nyilas törvénytervezetek a havi jövedelmeket fejenként 1000 pengőben maximálták, a nagyobb vagyontárgyak öröklését gyakorlatilag lehetetlenné tették, és a társadalom minden tagja számára a hadikommunizmushoz hasonlóan előre megállapított szükségleti kategóriákat szabtak meg.

 6. Avatar

  Jó ez a kép Bangónéról, egy jó nagy segg. Ennél csak a pulpitusfoglaláskor viselt otthonkája cukibb.

 7. Avatar

  – Orr Bán a Sztálista! Hívei nem látjátok?
  A polgári forradalom arra szorítkozik, hogy a hatalom birtokában az egyik kizsákmányoló csoportot a másik kizsákmányoló csoport váltsa fel s ezért nincs szüksége a régi államgépezet szétzúzására,
  – A munkásosztály és a burzsoázia között állandó harc folyik a nem proletár dolgozó tömegekre való befolyásért, azok elméleti és politikai irányításáért. Amíg a hatalom a burzsoázia kezében van, minden módon felhasználja ezt arra, hogy a tömegeket elszakítsa a munkásosztálytól, hogy e tömegeket a munkásosztály ellen uszítsa és arra, hogy körükben befolyást szerezzen. Eközben erőszakot, fenyegetést, csalást, vesztegetést alkalmaz, és ezekhez igénybe veszi a politikai apparátust, valamint az elmélet eszközeit is (iskolákat, cenzúrát, egyházat). Alkalmas feltételek mellett a burzsoá állam itt ügyes és pontosan kiszámított politikával nagy eredményeket ér el.
  o Ezeket, a szerveket megfosszák tényleges hatalmi erejüktől (le kell tartóztatni a vezető köröket, le kell fegyverezni, szét kell zavarni, ártalmatlanná kell tenni a volt uralkodó osztályhoz hű fegyveres erőket, rendőrséget, csendőrséget)
  Sztálin nem volt impotens: – az összes régi hatalmi szerv feloszlatását, ezek érvénytelenné, törvénytelenné nyilvánítását Ehhez pedig szükség van arra, hogy
  – ezeket a szerveket megfosszák tényleges hatalmi erejüktől (le kell tartóztatni a vezető köröket, le kell fegyverezni, szét kell zavarni, ártalmatlanná kell tenni a volt uralkodó osztályhoz hű fegyveres erőket, rendőrséget, csendőrséget)
  – fel kell oszlatni, érvénytelenné tenni, törvénytelenné nyilvánítani az államigazgatás régi szerveit a legalacsonyabbaktól a legmagasabbakig meg kell fosztani őket reális erejüktől, ugyanezt kell tenni az összes bírósági intézménnyel
  – hatályon kívül kell, helyezni és érvényteleníteni kell mindazokat a jogszabályokat, amelyek a felszámolt hatalmi, igazgatási és bírói szervek fennállását védték és biztosították, meg kell fosztani a régebbi hivatali személyeket kiváltságaiktól, címeiktől, tisztségeiktől, rangjaiktól és a hatalom más attribútumaitól.

 8. Avatar

  Lehet még enél lellyeb?
  A normális ember hitetlenkedve nézi ezt az ámokfutást és azt kérdezi önmagától, hogy KI TÁMOGATJA MÉG EZEKET?

  • Avatar

   “KI TÁMOGATJA MÉG EZEKET?” Nagyon egyszerű és pontos a válasz: a hozzájuk hasonlók.

 9. Avatar

  “KI TÁMOGATJA MÉG EZEKET?!” – jó a kérdés, talán megér egy pár soros szösszenetet. Én is azt gondolom, amit – talán – a kérdést felvető itt sugall: senki sem. De akkor mégis miért kapnak noha egyre kevesebb, de így is, időről-időre több százezer szavazatot? A megoldás, vélekedésem szerint: annyira teledumálták ezek a gátlástalan komcsi-libsik (később már a hataloméhes többi is) az alapból irigykedő, a megtéveszthető, meg a “pixisből kiesett” szavazók fejét az Orbán-ellenes vádaskodásokkal (gondoljunk csak vissza, mióta megy már a propaganda, s micsoda intenzitással, megszakítás nélkül minden eszközön pl. a “szőlőbányákról”, az M7-es szélesítéséhez használt dolomitkőről, aztán ott volt vagy 10 éven át a kajaibrahimozás, csak a legrégebbieket említve), hogy ennyi, és ilyen soká tartó karaktergyilkosság után még egy ma született bárányról is elhinnék a hasznos hülyék, hogy rablóvezér.
  Azt gondolom tehát, hogy “ezeket” igazából már nem támogatja senki sem, de igen sokan nem bírnak szabadulni a módszeresen beléjük adagolt Orbán-gyűlölettől.

 10. Avatar

  Sokan vannak a dzsendersérült, bevándoroláspárti Soros-csicskák, de Orbán Viktor eszén nem tudnak túljárni. Hogy megszivatott mindnekit a plakátok leszedésével! Köpni-nyelni nem tudnak a bukott brüsszeliták!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük